Maruti Stotra in Marathi | Maruti Stotra PDF Download

Today, I am here to write a post on Maruti Stotra in Marathi. Maruti Stotra in Marathi is the Stotra we recite while praying to Lord Hanuman. It is chanted during Hanuman Jayanti as well as in Hanuman Mandir when we do pooja of Lord Hanuman.

I have also provided you with Maruti Stotra PDF so you willl be able to download and read Maruti Stotra in Marathi.

Maruti Stotra in Marathi Video

Maruti Stotra in Marathi

मारुति स्तोत्र

भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती ।
वनारी अन्जनीसूता रामदूता प्रभंजना ॥१॥

महाबळी प्राणदाता सकळां उठवी बळें ।
सौख्यकारी दुःखहारी (शोकहर्ता) (धूर्त) दूत वैष्णव गायका ॥२॥

दीननाथा हरीरूपा सुंदरा जगदंतरा ।
पातालदेवताहंता भव्यसिंदूरलेपना ॥३॥

लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना ।
पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका ॥४॥

ध्वजांगें उचली बाहो आवेशें लोटला पुढें ।
काळाग्नि काळरुद्राग्नि देखतां कांपती भयें ॥५॥

ब्रह्मांडें माइलीं नेणों आंवाळे दंतपंगती ।
नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा भ्रुकुटी ताठिल्या बळें ॥६॥

पुच्छ तें मुरडिलें माथां किरीटी कुंडलें बरीं ।
सुवर्ण कटि कांसोटी घंटा किंकिणि नागरा ॥७॥

ठकारे पर्वता ऐसा नेटका सडपातळू ।
चपळांग पाहतां मोठें महाविद्युल्लतेपरी ॥८॥

कोटिच्या कोटि उड्डाणें झेंपावे उत्तरेकडे ।
मंदाद्रीसारखा द्रोणू क्रोधें उत्पाटिला बळें ॥९॥

आणिला मागुतीं नेला आला गेला मनोगती ।
मनासी टाकिलें मागें गतीसी तूळणा नसे ॥१०॥

अणूपासोनि ब्रह्मांडाएवढा होत जातसे ।
तयासी तुळणा कोठें मेरु- मांदार धाकुटे ॥११॥

ब्रह्मांडाभोंवते वेढे वज्रपुच्छें करूं शके ।
तयासी तुळणा कैंची ब्रह्मांडीं पाहतां नसे ॥१२॥

आरक्त देखिले डोळां ग्रासिलें सूर्यमंडळा ।
वाढतां वाढतां वाढे भेदिलें शून्यमंडळा ॥१३॥

धनधान्य पशुवृद्धि पुत्रपौत्र समग्रही ।
पावती रूपविद्यादि स्तोत्रपाठें करूनियां ॥१४॥

भूतप्रेतसमंधादि रोगव्याधि समस्तही ।
नासती तुटती चिंता आनंदे भीमदर्शनें ॥१५॥

हे धरा पंधराश्लोकी लाभली शोभली बरी ।
दृढदेहो निःसंदेहो संख्या चंद्रकला गुणें ॥१६॥

रामदासीं अग्रगण्यू कपिकुळासि मंडणू ।
रामरूपी अन्तरात्मा दर्शने दोष नासती ॥१७॥

॥इति श्री रामदासकृतं संकटनिरसनं नाम ॥
॥ श्री मारुतिस्तोत्रम् संपूर्णम् ॥


Maruti Stotra in Marathi Image

maruti-stotra-marathi
Maruti Stotra in Marathi

Maruti Stotra Lyrics

bhīmarūpī mahārudrā vajra hanumāna mārutī
Vanārī anjanīsūtā rāmadūtā prabhan̄janā ||1||

Mahābaḷī prāṇadātā sakaḷāṁ uṭhavī baḷēṁ
Saukhyakārī duḥkhahārī (śōkahartā) (dhūrta) dūta vaiṣṇava gāyakā ||2||

Dīnanāthā harīrūpā sundarā jagadantarā
Pātāladēvatāhantā bhavyasindūralēpanā ||3||

Lōkanāthā jagannāthā prāṇanāthā purātanā
Puṇyavantā puṇyaśīlā pāvanā paritōṣakā ||4||

Dhvajāṅgēṁ ucalī bāhō āvēśēṁ lōṭalā puḍhēṁ
Kāḷāgni kāḷarudrāgni dēkhatāṁ kāmpatī bhayēṁ ||5||

Brahmāṇḍēṁ mā’ilīṁ nēṇōṁ ānvāḷē dantapaṅgatī
Nētrāgnī cālilyā jvāḷā bhrukuṭī tāṭhilyā baḷēṁ ||6||

Puccha tēṁ muraḍilēṁ māthāṁ kirīṭī kuṇḍalēṁ barīṁ
Suvarṇa kaṭi kānsōṭī ghaṇṭā kiṅkiṇi nāgarā ||7||

Ṭhakārē parvatā aisā nēṭakā saḍapātaḷū
Capaḷāṅga pāhatāṁ mōṭhēṁ mahāvidyullatēparī ||8||

Kōṭicyā kōṭi uḍḍāṇēṁ jhēmpāvē uttarēkaḍē
Mandādrīsārakhā drōṇū krōdhēṁ utpāṭilā baḷēṁ ||9||

Āṇilā māgutīṁ nēlā ālā gēlā manōgatī
Manāsī ṭākilēṁ māgēṁ gatīsī tūḷaṇā nasē ||10||

Aṇūpāsōni brahmāṇḍā’ēvaḍhā hōta jātasē
Tayāsī tuḷaṇā kōṭhēṁ mēru- māndāra dhākuṭē ||11||

Brahmāṇḍābhōnvatē vēḍhē vajrapucchēṁ karūṁ śakē
Tayāsī tuḷaṇā kain̄cī brahmāṇḍīṁ pāhatāṁ nasē ||12||

Ārakta dēkhilē ḍōḷāṁ grāsilēṁ sūryamaṇḍaḷā
Vāḍhatāṁ vāḍhatāṁ vāḍhē bhēdilēṁ śūn’yamaṇḍaḷā ||13||

Dhanadhān’ya paśuvr̥d’dhi putrapautra samagrahī
Pāvatī rūpavidyādi stōtrapāṭhēṁ karūniyāṁ ||14||

Bhūtaprētasamandhādi rōgavyādhi samastahī
Nāsatī tuṭatī cintā ānandē bhīmadarśanēṁ ||15||

Hē dharā pandharāślōkī lābhalī śōbhalī barī
Dr̥ḍhadēhō niḥsandēhō saṅkhyā candrakalā guṇēṁ ||16||

Rāmadāsīṁ agragaṇyū kapikuḷāsi maṇḍaṇū
Rāmarūpī antarātmā darśanē dōṣa nāsatī ||17||


Iti śrī rāmadāsakr̥taṁ saṅkaṭanirasanaṁ nāma
|| Śrī mārutistōtram sampūrṇam ||


Maruti Stotra Benefits:

We pray to Lord Hanuman for giving us real and psychological power, to push back the evil influences from our lives, and to sharpen our mind.

After we pray to Lord Hanuman with a pure mind, heart and unshakeable religion, he’s positive to come back to our rescue when we are in any difficulties.

Maruti Stotra in Marathi we should recite in the mornings, simply after taking a shower.


Maruti Stotra PDF Download

Click on the download button to download Maruti Stotra PDF

1 thought on “Maruti Stotra in Marathi | Maruti Stotra PDF Download”

Leave a Comment

x
You cannot copy content of this page